LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Moderne gårdsliv

Bolig og driftsbygning, Vormsund

Tradisjonelt på en utradisjonell måte.

OPPGAVE
Byggherren ønsket ny bolig og driftsbygning innpasset i den eksisterende gårdsbebyggelsen. Løsningen skulle være så kostnadseffektiv som mulig.

UTFORMING
Tilpasning til gårdens store bygningsvolumer som låve, korntørke og verksteder var viktig for valg av løsningens form og uttrykk. De nye funksjonene ble samlet i en stor bygningskropp på 7x22x7 meter som mot vest er den “fjerde veggen” på tunet. Integrering av de ulike funksjoner i bygningen gir muligheter for senere å omdisponere arealene.

PLANLØSNING
Boligdelen består av tre etasjer med hovedinngang fra gårdstunet. Mot det store åkerlandskapet åpner boligen seg med et gjennomgående glassfelt over to etasjer. Stue i 1. etasje kan åpnes mot terrasse utenfor tilknyttet terreng, mens 2. etasje frigjøres fra glassfeltet med en inntrukket messanin. Boligen kan utvides i 2. etasje i nåværende lagerdel eller med et mellomdekke i den høye driftsdelen. Driftsdelen utgjør et stort rom med takhøyde på 5,3 meter som har adkomst i bygningens fulle bredde.

Dette gir full fleksibilitet mht. forskjellig driftsopplegg- fra verksted/lager til produksjon.

MATERIALER-KONSTRUKSJONER
Byggets konstruktive vegger er oppført i Leca Isoblokk 250 mm, pusset på begge sider for maling. Alle utvendige pussflater er rødmalte. Innvendige lettvegger består av bindingsverk kledd med lakkert furufiner.
Hovedtakkonstruksjonen er utført i laminerte trebuer. Himlingen er utført med lakkerte furufinérplater og utvendig tekking er sinuskorrugerte aluminiumsplater.

Bygningen er finansiert gjennom Statens Landbruksbank.

1994
Enebolig og driftsbygning for gård
Prosjektstatus: Ferdigstilt 1994
Areal BTA:  332 m2
Prosjektkostnad: 1.250.000,- (1994)
Oppdragsgiver: Per Ola Fuglu

Bolig og driftsbygning i Vormsundplus
Snitt bolig og driftsbygning i Vormsundplus
Bolig og driftsbygning i Vormsund Interiørplus
Bolig og driftsbygning i Vormsundplus

RIB:  Ingeniørene Seim & Hultgreen AS

Prosjektet ble gjennomført av BFS Arkitekter AS i tiden før firmaet endret navn til NUNO arkitektur AS

NESTE PROSJEKT