LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Kulturbad

Badeanlegg og kulturhus i Fosnavåg, Herøy kommune

Ikke alle prosjekter
blir noe av,
men noen forblir våre hjertebarn.

OPPGAVE
Sammenslåing og utvikling av eksisterende kulturaktiviteter, svømmehall, nytt bibliotek i nærhet til skoler og idrettsområder, gjør denne oppgaven og dette bygget unikt.

UTFORMING
Nær store verneverdige våtmarker og grøntområder er badet formet for å oppnå åpenhet, og visuell kontakt mellom vestibyle, bibliotek, kulturhus og badeanlegg. Et bygg med helhetlig arkitektur for kultur, bibliotek, idrett- og badeanlegg gjør at bygget framstår billedsterkt og blir et kulturelt knutepunkt for områdets bruk og utvikling. Området bygget ligger i er et stort sammenhengende idretts- og aktivitetsområde, med relasjoner og kontakt mot våtmarksområdet.

Kulturbadet har en åpen 1. etasje fra adkomst og kulturtorget som understreker tilgjengeligheten og byr besøkende og forbipasserende velkommen. Utvendig adkomstgulv og vestibyle danner et romdannende og sterkt bindeledd i bygningen.

Svømmehallen kan fungere som en selvstendig enhet med egne funksjoner, som henger sammen med kulturhus, bibliotek og flerbrukshall som en naturlig del av fellesarealene. Badet skjermes mot øst og vest og åpner seg mot utsikt og uteanlegg mot det storslagne landskapsrommet med blåner i det fjerne.

Store enkle utskjæringer med skjerminger sikrer kvalitetslys og et levende indre rom både for svømmehall og bibliotek.
Robustheten i utforming, konstruksjoner og materialvalg understreker hensynet til et godt innemiljø samt estetiske og miljømessige hensyn. Bygningen åpner seg med innganger og gjennomganger fra adkomstveier og med transparente soner ut i viktige landskapsrom.

2008
Rehabilitering/ ombygging og nybygg av badeanlegg og
bibliotek/ kulturhus
Prosjektstatus: Prekvalifisert plan- og designkonkurranse
Areal BTA: Bad 3 500 m2, Kultur 11 000 m2
Oppdragsgiver: Herøy varmtvassbasseng AS

NUNO-W08-FOS-Bilde02 storplus
FOS K situasjon perspektiv natt stor croppetplus
NESTE PROSJEKT