LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Solrike

Tunveien boliger, Spydeberg

Tre leilighetsbygg i tre rundt et tun vendt mot sola og det grønne.

OPPGAVE
Boligblokker sentralt i Spydeberg kommune mellom sentrum og grønt friområde.

UTFORMING
Et helhetlig og harmonisk boligområde med særpreg der alle får mest mulig sol. Husene er plassert slik at de danner et indre tun for opphold og lek, skjermet fra trafikken.

Bebyggelsen skaper en byside og en tunside og megler mellom det eksisterende bolig- og friområdet i sør-vest og sentrum mot nord-øst. Planlagt bebyggelse består av tre boligblokker og en parkeringskjeller under terreng. På utsiden av tunet, mot byen, er det dominerende materialet puss. Fra tunet er det dominerende materialet tre. Den stramme og diskré puss-fasaden vil være enkel å forholde seg til ved fremtidig sentrumsutvikling. En mer oppbrutt tre-fasade med store vindusflater og private uteplasser legger til rette for et attraktivt felles gårdsrom for beboerne, en plass for lek og rekreasjon.

2014 -
Nybygg boliger: 3 bygg med 66 leiligheter
Prosjektstatus: Byggestart 2018
Areal BTA: 8600 m2
Oppdragsgiver: Tunveien ASTunveien boligerplus
Tun KAM_Dplus
@@plus
Tun KAM_B_2plus
NESTE PROSJEKT