LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Vilt og vakkert

Varna skog områdeutvikling, Våler kommune

Å leve nært på naturen, med naturlig tilgang til turveier, frihet og eventyr.

OPPGAVE
Utvikling av nytt boligområde i nærheten av knutepunktet Våk, med høy bokvalitet og tilknytning til skogen i Våler kommune. Et vakkert, fantastisk og ideelt sted å bli gammel.

UTFORMING
I nært samarbeid med landskapsarkitekt er fine skogsområder, og terreng bevart. Veier og infrastruktur er lagt i landskapet for å unngå store inngrep i naturen. Planen er utviklet rundt ideen om at alle boligene skal ha direkte kontakt med urørt natur og skogsårer som leder ut i skogen. Alle boliger har ”bil inn - ski ut”.

VILT OG VAKKERT
Dyrket mark forblir urørt, og elgens tråkk ivaretas gjennom en viltgate i planen, til glede for alle som skal bo og dele skogen. Våler kommune er ikke et trafikalt knutepunkt, men muligheten for å sykle til jobben er der. Noe som gjør Våler kjempeflott, er naturen. Dyrket mark, Vestre vansjø og vill natur gir kvaliteter som kan konkurere med absolutt tilknyttning til togstasjon.

Området skal utvikles på en fremtidsrettet, smart og bærekraftig måte og alle boliger vil være BREEAM sertifisert.

2015 -
Langsiktig utvikling av boligområde med opp mot 1000 boliger
Prosjektstatus: Innspill kommuneplan 2016
Areal: 650 mål
Oppdragsgiver: Varna skog AS

Hånd sorthvittplus
VAR Diagram boligkonsept _sortbakgrunnplus
sommerfugl SORT BAKGRUNNplus
Modellbildealt_sortbakgrunn copyplus
NESTE PROSJEKT