LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Fjellhallen

Gjøvik Svømmehall, Gjøvik

Svømmeanlegg i fjell

Rehabilitering av et fjell, med et ønske om å skape en varm og lun svømmehall.

OPPGAVE:

Rehabilitering av eksisterende svømmehall og garberober i et fjellanlegg.

AMBISJON:

Vi ønsket å bevare de fantastiske hvelvene i svømmehallen både over 25m - og over opplæringsbassenget.

Hallen over 25m bassenget er lys og lun med benker og akustikk med trespiler, vi skjulte tekniske elementer bak trespilene. Mindre rom som garderober, badstue og korridorer har farger hentet fra farger i fjellet. Med utgangspunkt i de eksisterende rammene var vår ambisjon ,ikke bare å løfte anlegget til dagens standard, men å skape et varmt og lunt anlegg ved hjelp av gode materialer, omfavnende form og smart belysning.

2018-2021

Totalrehabilitering av svømmeanlegg i fjellhall, inkl. universell utforming, nytt opplæringsbasseng
Prosjektstatus: Forprosjekt, Underlag for totalentreprise

Areal BTA: 2353m2
Prosjektkostnad: NOK 144.430.000,-

Oppdragsgiver Gjøvik kommune

Opplæring mot vaktplus
25m basseng mot fjellhavenplus
NESTE PROSJEKT