LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Badet i skogen

Ankerskogen, Hamar

Et friskt bad i skogen uten fare for at nøkken skal stikke av med brura på ryggen og forsvinne. Dette er trygge omgivelser.

OPPGAVE
Et kostnadseffektivt anlegg for alle innbyggerne i kommunen; små og store, eldre, funksjonsfriske, funksjonshemmede og skoleelever.
Bærekraftig. Både i fysisk form og tilbud.

UTFORMING OG INNHOLD
Dels nybygg, dels rehabilitering av Ankerskogen fra 1981. En mørk bygning i skogen, som svever over bakken. Et sammenhengende bånd på bakkeplan som åpner opp mellom ute og inne, og gir kontakt med naturen som omkranser badet. Badeanlegget består av et 50 m basseng med stup av internasjonal standard, terapibasseng og 25 m opplæringsbasseng i egne rom, familieavdeling med 3 basseng, sklier og servering, velværeavdeling med 3 basseng, badstuer, servering. Foruten badeanlegget, rommer huset et treningssenter, frisklivssentral, legesenter, fysioterapi og administrasjonskontorer.

FORVENTNINGER
Ankerskogen har innfridd oppdraget fra kommunen med hensyn til funksjon, brukervennlighet og nytteverdi. Ikke minst ble det levert til avtalt tid og pris.

2011 - 2014
Omregulering og Samspillskontrakt på ombygging og utvidelse av badeanlegg med stup og nytt friskvernsenter
Eksisterende 50m med 10m stup, terapibasseng og garderober rehabilitert. Nybygg: Familieavdeling 3 basseng, sklier og servering. 25m basseng og terapibasseng som egne rom. Spa-avdeling med 3 basseng, 3 badstuer, mm og servering. Vestibyle med resepsjon, servering og butikk. Treningssenter, administrasjon, legesenter, terapi-senter og kommunens friskvernavdeling.
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2014
Areal BTA: Nybygg 8640 m2 og Ombygging 6 594 m2
Prosjektkostnad: Entreprisekostnad 260 millioner
Oppdragsgiver: Martin M. Bakken AS
Tiltakshaver: Hamar kommune

Ankerskogen Svømmehall Interiørplus

Hamar kommune ønsket ikke en attraksjon.
De ønsket badekultur.

ANK_ Eksteriørplus
ANK fam kopiplus
NESTE PROSJEKT