LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Del av fjellet

Valdresflya turistveg, rasteplass, Riksveg 51

En liten stopp i stein på vei over fjellet.

OPPGAVEN
Valdresflya er en del av Riksveg 51, med attraktiv høyfjells-karakter. Prosjektet organiserer og avgrenser bilkjøring og parkering i det sårbare landskapet. Samtidig skal det legges til rette for opphold og trivsel, informasjon og avfallshåndtering.

INTENSJONER
Vandrerhjemmet ligger på Valdresflyas høyeste punkt og Smørkollen/Båtskar er søndre port til Valdresflya, begge viktige steder på ferden over flya. Prosjektet har som mål å heve kvaliteten på veirelaterte anlegg generelt og anlegg knyttet til Vandrerhjemmet og Smørkollen rasteplass spesielt. Hovedintensjonen er å gi stedene en sterkere identitet og begrensning av bilkjøring og parkering. Beskyttelse av bestående vegetasjon og reetablering av ny vegetasjon er viktige virkemidler.
Et annet mål er trivselsfremmende tiltak på tun og rasteplasser for veifarende, fjellvandrere og vandrerhjemmets gjester.

UTFORMING
Toalett laget av stein. Steinens forskjellige dimensjoner og overflater er bevisst brukt i forskjellige kombinasjoner i forhold til ønsket resultat. Det røffe og naturlige materialet skaper små rå og presise rom med utsikt ved hjelp av en presis detaljering.

2004 - 2006
Mulighetsstudie på rasteplasser langs riksveg 51. Vurdering av plassering og utforming av toalettfasiliteter i stein. 
Prosjektstatus: Detaljprosjekt 2006
Areal BTA: 20 m2
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Turistvegprosjektet

Skisse Valdresflya Rasteplasserplus
Skisse Valdresflya Rasteplasserplus
VAL S Båt Fotomont storplus
Skisse Valdresflya Rasteplasserplus

Prosjektet ble gjennomført av BFS Arkitekter AS i tiden før firmaet endret navn til NUNO arkitektur AS

Valdresflya Rasteplasserplus
NESTE PROSJEKT