LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Sol og lys

Straitunet Bo- og omsorgssenter, Kristiandsand

Store terrasser med utsikt i alle etasjer.

OPPGAVE
Et godt sted å være, både for eldre og for ansatte, på flat mark nord for Kristiansand.

UTFORMING
Tre volumer i forskjellig størrelse som løser bruk og ivaretar funksjonene omsorgsenteret har. Dagavdeligen har fått en god og lys utforming. Legesenter/ helsestasjon og korttidsavdeling har blitt utformet på en god og hensiktsmessig måte. Bogruppene har nærhet og oversikt mellom beboerrom og fellesrom.

Anlegget fungerer godt for beboere og ansatte.

De siste dagene til Inger Thereses bestesvigerfar var her, med hodet vent mot utsikten og skogen.

Prosjektet ble gjennomført av BFS Arkitekter AS i tiden før firmaet endret navn til NUNO arkitektur AS

2003 - 2007
1. premie i prekvalifisert arkitektkonkurranse
Nytt sykehjem med 82 boenheter (2 langtidsavdelinger, 1 demens/ somatisk avdeling, 1 korttidsavdeling, dagsenter med trenings- og aktivitetssenter, helsestasjon og legesenter)
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2007
Areal BTA: Nybygg 8000 m2
Tiltakshaver: Kristiandsand Eiendom Byggadministrasjon

LUN WEB 06plus
NESTE PROSJEKT