LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Tre, tegl og grønne planter

Løvenstadtunet bo- og omsorgsenter, Rælen

Omsorgsfull arkitektur.

Fra juryens vurdering:

”Prosjektet tar meget godt vare på kvalitetene som ligger i tomtesituasjonen. Det bygges på den minst tilgjengelige delen av tomta, mens de mest attraktive delene blir tilgjengelige for senteret. Boliger og pasientrom får god orientering og attraktiv utsikt.

Bebyggelsen har en rasjonell og teknisk, logisk oppbygging. Anlegget er kompakt med forholdvis små terreng - og uteomhusarbeider. forslaget er godt gjennomarbeidet og meget godt fremstilt og redigert.

Forslaget har en stram og godt formet struktur som føyer seg fint til terrenget. Det har gode proposjoner og kan bli et vakkert anlegg.

Prosjektet har det beste helhetsgrepet, best tomteanalyse, best tilpassing til terreng og omgivelser. De har en kompakt og god teknisk og funksjonell struktur og de har et lovende arkitektonisk utrykk i utkastet sitt. De har også gode planløsninger og viser god innlevelse i løsninger av detaljer.”

Prosjektet ble gjennomført av BFS Arkitekter AS i tiden før firmaet endret navn til NUNO arkitektur AS

1998 - 2000
1.premie i prekvalifisert konkurranse.
Komplett tilbud for eldre: Omsorgsboliger / sykehjem/ reha- bilitering/ servicesenter/ legesenter/ storkjøkken.
Prosjektstatus: Ferdigstilt i 2000
Areal BTA: Nybygg 6500 m2
Oppdragsgiver: Rælingen kommune

LØV2 fas terrasserplus
SE FØRSTE PROSJEKT