LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Forfinet

Husvikveien 15 tilbygg, Drøbak

Endring i et antikvarisk spesialområde i Drøbak. 

OPPGAVE
Byggherre ønsket et nytt oppholdsrom med direkte kontakt og tilgang til hage og uteområder fra hovedetasjen, samtidig ønsket han å rydde opp i et rotete område på tomten. 

UTFORMING
Det nye tilbygget erstatter eksisterende overbygget terrasse. Terrassen utvides og blir en brukervennlig oppholdsplass ute, med god kontakt med stue og kjøkken. Utvidelsen gjør at man kan møblere terrassen på en god måte for opphold og arbeid. I underetasjen i det nye tilbygget blir det etablert en etterlengtet bod. Vi har forholdt oss til bestemmelser i spesialområdet: Ombygging, tilbygg og påbygging ivaretar bygningens særpreg og stilart, og ivaretar områdets arkitektoniske og miljømessige kvaliteter. Tilbygget har en klar form, men underordner seg det eksisterende huset.

2011 - 2012
Tilbygg bolig
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2012
Areal: BTA 35 m2 over 2 plan
Oppdragsgiver: Anne Setsaas og Alf Hildrum

Tilbygg Husvikveien 15plus
NESTE PROSJEKT