LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Døvesenter
med utsikt

Conrad Svendsens senter Skråningen, Nordstrand

Med fokus på det man kan.

OPPGAVE
Conrad Svendsen Senter (CSS) på Nordstrand er en av stiftelsens virksomheter med en historie tilbake til 1898.

CSS disponerer en vakker eiendom på Nordstrand. Her ble det bygget et flott anlegg i begynnelsen av 80-tallet. Det ble etterhvert behov for nye, mere selvstendige boliger. Tomten er bratt og trang, og belagt med strenge restriksjoner fra det offentlige.

UTFORMING
Nybygget i skråningen gir 18 selvstendige leiligheter fordelt på 3 grupper + flellesrom og nødvendige arealer for betjening. Ved å utnytte takflaten til felles hage gir prosjektet en økning av tilgjengelig uteareal, vestvendt og med fantastisk utsikt over Bundefjorden.

HVEM
Brukerne av Conrad Svendsen Senter er voksne døve og døvblinde med behov for særlig tilrettelagte tiltak, som kan ha sin bakgrunn i sosialmedisinske problemstillinger, somatiske sykdommer, fysiske funksjonshemninger, psykisk utviklingshemning, autisme, ulike psykiatriske lidelser og geriatri.

Landskapsarkitekt:  Multiconsult Seksjon 13.3 landskapsarkitekter
PL:  Tor O. Hagen
RIB:  Seim & Hultgreen AS
RIE:  Bjørn Jørgensen AS
RIV:  Sweco Grøner AS
RIBR:  Norconsult AS
RIAK:  Norconsult AS

Prosjektet ble gjennomført av BFS Arkitekter AS i tiden før firmaet endret navn til NUNO arkitektur AS

2003 - 2007
Ombygging/ nybygg av omsorgsboliger + fellesarealer for døve og døvblinde voksne med behov for særlig tilrettelagte tiltak, som kan ha sin bakgrunn i sosialmedisinske problem- stillinger, somatiske sykdommer, fysiske funksjonshemninger, psykisk utviklingshemming, autisme, ulike psykiatriske lidelser og geriatri.
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2007
Areal BTA: Nybygg/ Ombygging 1 650 m2
Oppdragsgiver: Stiftelsen Signo

PA CSS2 Bilde02plus
NESTE PROSJEKT