LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

I tretoppene

Hytte Wevang Engvik

En hytte med særpreg uten å rope for høyt.

OPPGAVE
En tomt full av løkblomster på flatt terreng og en vestvendt skråning med oversikt. Utbygger ønsket å bevare landskapets karakter, uten for store inngrep i naturen.

UTFORMING
Vi valgte å legge hytten i skråningen. Her var det utsikt og vi kunne spare den delen av tomten som var lettest tilgjengelig. Og løkblomstene, vakkert plassert i fjellveggen med karakteristiske platåer og store trær. Fjellveggen i bakkant gir stedstilhørighet, nærutsikt og danner bakteppet for en stillferdig langstrakt bygning i trærne. Et lett, svevende og åpent oppholdsrom strekker seg fra det langstrakte volumet og ut i trærne. Låvepanelet i løvtre vil med tiden gå fra varmt og gyllent som bladene om høsten, til nyanser av grått med slektskap til skog og bart fjell.

2011 - 2016
Hytte
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2016
Areal BTA: 110 m2
Oppdragsgiver: Wevang og Engvik

NESTE PROSJEKT